سیمکارت بین المللی و تماس رایگان با آن

تماس رایگان با اسکایپ با سیمکارت بین المللی

admin 227962 0

تماس رایگان با اسکایپ با سیمکارت بین المللی

تماس از طریق وایبر و اسکایپ
 Viber & Skype
 از امکانات فوق العاده سیمکارت گلوبال محسوب می شود .شما می توانید با استفاده از نرم افزار وایبر و اسکایپ به سیمکارت گلوبال به صورت رایگان تماس بگیرید .سیمکارت گلوبالی که قصد برقراری تماس با آن را دارید هیچ نیازی به اینترنت و نرم افزار اسکایپ ندارد.
روش فعال سازی:
*146*711#
کد بررسی فعال و یا عدم فعال بودن
*146*712#
کد غیرفعال سازی
 *146*710#