سیمکارت بین المللی انگلستان و آمریکا در هواپیما

با سیمکارت انگلستان در هواپیما هم آنتن داشته باشید

admin 180677 0

با سیمکارت انگلستان در هواپیما هم آنتن داشته باشید

با سيمكارت هاي بين المللي انگلستان و آمريكا حتي در پرواز هاي بين المللي آنتن داشته باشيد
و از امكانات ويژه سيمكارت استفاده كنيد

امکاناتی نظیر دریافت و خروجی تماس و اینترنت پر سرعت
كمپاني jt jersey با عقد قرارداد با AeroMobile اين امكان رو به دارندگان سيمكارت هاي بين المللي داده است
Www.arianltd.com
Www.22535250.com
Telegram : arianltd
Telegram bot: arianltd_bot

Tags: سیمکارت بین المللی انگلستان و آمریکا در هواپیما